Thống kê
Hôm nay : 23
Tháng 07 : 118
Năm 2020 : 2.541
 • Trần THị Thân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   ctcđ - tổ trưởng tổ mẫu giáo - khối trưởng 5 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   cử nhân
  • Điện thoại:
   0972186572
  • Email:
   thanthaithuan3@thaithuy.edu.vn
 • ĐÀo Thị NHàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   cư nhân
  • Điện thoại:
   0965446498
  • Email:
   nhanthaithuan3@thaithuy.edu.vn
 • Bùi Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   khối trưởng 4 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   cử nhân
  • Điện thoại:
   0977036074
  • Email:
   hangthaithuan3@thaithuy.edu.vn
 • Đào Thị Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   khối trưởng 3 tuổi
  • Điện thoại:
   0377969865
  • Email:
   lienthaithuan3@thaithuy.edu.vn
 • Nguyễn Thị Bích Dịu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0985733030
  • Email:
   bichdiuthaithuan3@thaithuy.edu.vn
 • Đào Thị Thơm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   NV nuôi dưỡng
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0397932358
  • Email:
   thomthaithuan3@thaithuy.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0356056801
  • Email:
   hienthaithuan3@thaithuy.edu.vn